Ovdje i ovime najavljujemo izdanje knjige autora Vinka Sindičića. Objavljuju se mnogobrojni tajni, do sada neviđeni, dokumenati. Ovo je prva knjiga u nizu od nekoliko knjiga u kojima će biti objavljene tajne prepiske između Vinka Sindičića i Josipa Perkovića, nastalih u vremenskom razdoblju od oko 30 godina.

Sve knjige nositi će jedan te isti jedinstveni naslov.

  • HRVATSKI PRIJATELJ BROJ 1

Knjige će se razlikovati po različitim ISBN brojevima i odgovarajućim podnaslovima.

Ostali relevantni detalji objavljuju se uz samu knjigu.

Autor Vinko Sindičić sva prava prodaje knjige ustupio je

 

Svim prihodima koje proistječu iz aktivnosti cesije upravljati će neprofitna i nevladina zaklada!

HRVATSKI PRIJATELJ BROJ 1

SLOŽENI DOKUMENT BROJ 1:

ISBN

„978-3-96699-000-4“

ANTE – POST – CHRISTUM NATUM (a.Chr.n – p.Chr.n)

Ante COVID-19

Namjera mi je bila ovo povijesno-literarno djelo izrađeno u mojem vlastitom aranžmanu ponuditi na prodaju po cijeni u visini od 299,43 € (dvijestotinedevedesetidevet/43 Eura). Ta je cijena, kao i dimenzije knjige, izvedena iz mojeg datuma rođenja, 29. 9. 1943. godine, stoga je trebala iznositi 299,43. Ova cijena, osim ostalih činjenica, imala je opravdanje i u jedinstvenoj i unikatnoj izvedbi, proizvedenoj od mene osobno.

Ljudsko pamćenje kao i derivacije iz činjenica podsjećaju nas da su povijesna razdoblja, zbog ovakvih ili onakvih razloga, pod različitim nazivima, datiranja radi, podjeljena na vremenske epohe. Osvrnuti ću se samo, usporedbe računanja vremena radi, na onu ljudsko računajuću liniju vremenskog razdvajanja, prije, odnosno posilije Krista, zavisno od jezika, između ostalog poznatu i kao a.C. ili p.C.

Anno Domini: COVID-19

Onda je došao „Koronavirus“. „Covid-19“.

(„CO“rona „VI“rus „D“isease 20„19“).

Po mojem shvaćanju, zbog svojeg snažnog utjecaja na našu realnost, promjeniti će određene odnose na svekolika „terestrijalna“ ponašanja. Na prijelazu smo iz nama poznatog i polako napuštajućeg svijeta u potpuno nepoznato. Za sada možemo samo postavljati hipoteze. Ova bolna i gruba realnost u ljudskom sjećanju biti će ugravirana kao vrijeme prije odnosno poslije Corone (Korone).

Post COVID-19

Obzirom da su se naše životne navike i standardi zbog ove opake bolesti pormjenili u temeljima, i da ne znamo kakva nas budućnost očekuje, odlučio sam makar jedan segment mojeg bistvovanja promjeniti i već se sada prilagoditi nadolazećem budućem nepoznatom.

COVID-19 svesti će ljudsko dosadašnje socijalno ponašanje na jednu vrstu civilizacijskog relikta.

Zbog toga ovo jedinstveno i unikatno povijesno-literarno djelo izrađeno u stopostotnom (100%) ručnom radu autora, u novoj eri post COVID 19 biti će ponuđeno na prodaju putem javnog nadmetanja na internetskoj stranici:

• www.queens-enemy.com

s početnom cijenom nadmetanja u visini od 999.999,00 € (Devetsto-devedeset-i-devet-tisuća-Devetsto-devedeset-i-devet Eura).

PRAVNI OSVRT

SLOŽENI DOKUMENT BROJ 1 – KAO SUDSKI DOKAZ

Redovito izdanje:

Sukladno najavi u poglavlju „VAŽNI PODACI S POSVETOM KORISNIKU“ na stranici II. ovo povijesno-literarno djelo zbog mnogobrojnih pojedinačnih dokumenata posloženih u nizu jedan za drugim, u jednu jedinstvenu cjelinu, nosi naslov „Složeni dokument broj 1“, i s podnaslovima „Kraljevina Jugoslavija“ i „Sven Olof Joachim Palme“, tiskati će se pod ovim istim ISBN brojem u ograničenom broju od samo jednog jedinog (1) primjerka.

Eventualna druga nova izdanja tiskati će se pod drugim ISBN brojevima.

Ovo jedinstveno i unikatno povijesno-literarno djelo izrađeno u stopostotnom (100%) ručnom radu autora biti će ponuđeno na prodaju putem javnog nadmetanja na internetskoj stranici:

• www.queens-enemy.com

s početnom cijenom nadmetanja u visini od 999.999,00 € (Devetsto-devedeset-i-devet-tisuća-Devetsto-devedeset-i-devet Eura).

Složeni dokument broj 1 iz kontigenta od jednog (1) jedinog primjerka i izdan pod ISBN brojem:

• „978-3-96699-000-4“

neće se moći koristiti u nikakve druge, dakle u nikakve dokazne, osim u čitateljske namjene. U dokazne namjene moći će se koristiti samo javnobilježnički ovjereni primjerci.

Time će biti ispunjena navedena izdavačka kvota pod ISBN brojem:

• „978-3-96699-000-4“

To se smatra redovitim izdanjem.

Izvanredno izdanje:

Za druge namjene uključujući i sudski dokaz, predviđeno je izvanredno izdanje. Za bilo koju drugu namjenu morati će se s naznakom svrhe naručiti jedinstveni primjerak koji će biti popraćen javnobilježničkom ovjerom o ispravnosti i dozvoli korištenja u navedene namjene.

Narudžba izvanrednog izdanja morati će usljediti putem sljedećeg e-Maila:

• publisher@queens-enemy.com

Cijena će ovisiti od datog trenutka i uvjeta po kojima će se pripremiti izvanredno izdanje.

Obzirom da će to biti izvanredno izdanje, neće se dodjelivati ISBN brojevi, njih će zamjeniti javnobilježnička isprava.

Tehnička obrada izvanrednog izdanja zasnovana je na istim temeljima kao i tehnička obrada redovitog izdanja. Dakle oblik i kvaliteta se ne mjenjaju, ostaju isti, kao i u redovitom izdanju.

VAŽNI PODACI S POSVETOM KORISNIKU

Glavne karakteristike

Ovo povijesno-literarno djelo, „Hrvatski prijatelj broj 1 – Složeni dokument broj 1“, u obliku knjige biti će izdano u ograničenom izdanju u visini od samo jednog (1) jedinog primjerka. U cjelokupnoj sveukupnosti kako materijalno-opipljivoj tako isto duhovno-misaonoj, od idejno-zanatskog osmišljenja, umjetničkog oblikovanja i manualno-tehničke izrade, isključivo je ostvarenje autora Vinka Sindičića, nastalo na sljedećim karakteristikama:

01. sastoji se od dva fizička djela:

a. oblika knjige i
b. zaštitne kutije;

02. oblik knjige izrađen je od tvrdih korica obloženih u bijelu alkantaru;

03. tekstualni dio Naslovnice na prednjoj korici je uvezan, osobno ostvaranje autora;

04. obraz prednje korice djela nosi naslov:

a. HRVATSKI PRIJATELJ BROJ 1;

05. podnaslov glasi:

• „TAJNA MISIJA:

– Kraljevina Jugoslavija;
– Sven Olof Joachim Palme“;

06. poleđina nosi naslov:

• „SLOŽENI DOKUMENT BROJ 1“;

07. stražnja korica sadrži jedan tematsko-unuiverzalni logo, osobno ostvarenje autora;

08. proizvod je zašivan i dodatno zaljepljen;

09. zaštitna kutija za oblik knjige obložena je u crvenu alkantaru;

10. na obrazima zaštitne kutije uvezani su po jedan osobni logo autora;

11. tiskano na bjelom papiru 120gr/m²;

12. digitalni tisak u boji;

13. dimenzije knjige temeljene su na datumu rođenja autora:

• 29. rujna 1943. godine;

Ovo literarno djelo izrađeno u stopostotnom (100%) ručnom radu autora biti će ponuđeno na prodaju putem javnog nadmetanja na internetskoj stranici:

• www.queens-enemy.com

s početnom cijenom nadmetanja u visini od 999.999,00 € (Devetsto-devedeset-i-devet-tisuća-Devetsto-devedeset-i-devet Eura).
Ovo povijesno-pisano djelo, „Složeni dokument broj 1“, nastalo i proizvedeno je u mojem stopostotnom vlastitom ručno-intelektualno-umjetničkom radu, pa stoga, obzirom na sve moje bivstvene dimenzije, ima posebnu vrijednost u vremenu i prostoru, obilježenu mojim jedinstvenim znanjem i umijećem specifičnih i posebnih djelovanja, u umjeću pretvaranja nemogućeg u moguće, kako u prošlosti, tako i prenošenjem istine u beskrajna vremenska prostranstva u budućnosti.

Stoga, ovo djelo proizvedeno u mojem sto-postotnom vlastitom intelektualno-zanatsko-ručnom radu, posvećujem svim dobronamjernim i naprednim osobama, koji svoje znanje temelje na neiskrivljenim činjenicama, a sve radi tumačenja sveukupnih zbivanja u prošlosti i također radi pozitivne izgradnje svekolike budućnosti na dobrobit sveukupnog čovječanstva.

U daljnjem tekstu „Složeni dokument broj 1“.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

AUTORSKO PRAVO

Ovo povijesno-literarno djelo:

• „HRVATSKI PRIJATELJ BROJ 1“

s podnaslovima:

• „TAJNA MISIJA:

– Kraljevina Jugoslavija

– Sven Olof Joachim Palme“,

i naslova na poleđini:

• „SLOŽENI DOKUMENT BROJ 1“

je sto-postotno (100%) materijalno i intelektualno djelo Vinka Sindičića. Stoga su sve vrste i načini:

• kopiranja,

• doslovnog prepisivanja,

• umnožavanja:

o znanim,

o ili za sada još neznanim tehnikama,

o pa i onima koje današnje stanje i razvoj tehnike i tehnologije još ne poznaje,

• te bilo kakva vizualno-audio ili pisana tumačenja, protivna navodima duha i smisla autorevih namjera, a bez autorovoga pristanka,

• povreda:

o copyright-a,

o „Urheberrecht-a“

o te ostalih autorskih prava bilo kako da se ona zvala u nekim drugim društvenim uređenjima i njihovim pravnim sustavima,

pa je stoga postupanje protivno zakonima, poštenju, dobrim ukusima, uzancama i svim pozitivnim pravilima i propisima najstrože zabranjeno! Za svako takvo neodobreno postupanje, plagiranje, autor ili njegovi pravni sljednici i punomoćnici, zahtijevati će nadoknadu odgovarajuće štete i izmakle dobiti.

Biti će poduzete sve zakonske mjere radi zaštite svojih (autorevih u užem i širem smislu) prava i to pred, kako civilnim tako i kaznenim sudovima, na način kako to u datom trenutku autoru, njegovim pravnim sljednicima i punomoćnicima bude najviše odgovaralo, sa zahtjevom podmirenja svih, ne samo sudskih, odvjetničkih, javnobilježničkih i t.d. nastalih troškova, nego i svih preostalih prouzročenih troškova u svezi poduzimanja radnji radi zaštite svojih sveukupnih prava. U daljnjem tekstu „Složeni dokument broj 1“. Dobavom ovog „Složenog dokumenta broj 1“ automatski se prihvaća gornja izjava.