КАТЕГОРИЈА ПРОТОТИП ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ

 

Оригинална намера

 

Аутор књиге, насловљене Хрватски пријатељ број 1, с поднасловом Сложени документ број 1“, имао је намеру издати ово литерарно-документарно дело у две различите варијанте:

 • прву варијанту у тврдом омоту, путем накладника, ради масовне дистрибуције, и
 • другу варијанту, у ограниченом изданју од само стотину (100) примерака у властитој ручној израдии аутора.

За ову другу варијанту ограниченог изданја од стотину (100) примерака у властитој ручној изради аутора, већ је произведено дест (10) примерака кнјиге.

Онда је дошао COVID-19, проузрочивши промене у дотадашнјим намерама!

Промене

 

Промене се састоје у смањењу изданих примерака, категоризацији и њиховом начину продаје:

 • издати ће се само један једини примерак;
 • у сврху набаве бити ће понуђен путем јавног надметанја;
 • под засебном ISBN ознаком:
  • 978-3-96699-000-4.

Погледајте увете јавног надметања.

Због чињенице да ће бити издан само један једини примерак, обуставља се даљње припремање ограниченог издања до стотину (100) примерака у властитој изради аутора кнјиге.

Категорија прототип

 

Десет (10) већ произведених примерака у властитој ручној изради аутора бити ће понуђено на продају у:

 • категорији прототип;
 • путем једноставне наруџбе е-маилом:
 • под засебном ISBN ознаком:
  • 978-3-96699-006-6;
 • по цени у висини од:
  • 299,43 € (словима: двестотинедеведесетидевет/43 Еура) по примерку.

Између верзије кнјиге у категорији прототип и верзије кнјиге у изданју једног јединог примерка, што се самог садржаја тиче, не постоји никаква разлика.

Верзија кнјиге у категорији прототип намењена је исклјучиво читанју.

Увети купње категорије прототип:

 1. Плаћање верзије у категорији прототип врши се унапред.
 2. Достава иде на терет наручиоца.
 3. Све остале информације могу се добити путем наведеног е-маила.

Остала права

 

Верзија у изданју једног јединог оргиналног примерка, наменјеног набави путем јавног надметанња, за разлику верзије кнјиге у верзији прототип, располаже с осталим правима, уклјучујући право на масовну дистрибуцију.