KATEGORIJA PROTOTIP – PONUDA ZA PRODAJU

 

Izvorna namjera

 

Autor knjige, naslovljenе „Hrvatski prijatelj broj 1“, s podnaslovom „Složeni dokument broj 1“, imao je namjeru izdati ovo literarno-dokumentarno djelo u dvije različite verzije:

 • prvu verziju u tvrdom omotu, putem nakladnika, radi masovne distribucije, i
 • drugu verziju, u ograničenom broju od samo stotinu (100) primjeraka u vlastitoj ručnoj izradi autora.

Za ovu drugu verziju ograničenog izdanja od stotinu (100) primjeraka u vlastitoj ručnoj izradi autora, bilo je već proizvedeno deset (10) primjeraka knjige.

Onda je došao COVID-19, prouzročivši promjene dotadašnjim namjerama!

Promjene

 

Promjene se sastoje u smanjenju izdanih primjeraka, kategorizaciji i njihovom načinu prodaje:

 • izdati će se samo jedan jedini primjerak;
 • u svrhu nabave biti će ponuđen putem javnog natjecanja;
 • pod zasebnоm ISBN oznakom:
  • 978-3-96699-000-4.

Pogledajte uvjete javnog natjecanja.

Zbog činjenice, da će biti izdan samo jedan jedini primjerak, obustavlja se daljnje pripremanje ograničenog izdanja do stotinu (100) primjeraka, u vlastitoj izradi autora.

Kategorija prototip

Deset (10) već pripremljenih primjeraka u vlastitoj ručnoj izradi autora biti će ponuđeno na prodaju u:

 • kategoriji prototip;
 • putem jednostavne narudžbe e-mail:
 • pod zasebnom ISBN oznakom:
  • 978-3-96699-006-6;
 • po cijeni u visini od:
  • 299,43 € (slovima: dvijestotinedevedesetidevet/43 Eura) po primjerku.

Između verzije knjige u kategoriji prototip i verzije knjige u izdanju jednog jedinog primjerka, u samom sadžaju, ne postoji nikakva razlika.

Verzija knjige u kategoriji prototip namjenjena je isključivo čitanju.

Uvjeti kupnje kategorije ptototipa:

 1. Plaćanje verzije u kategoriji prototip vrši se unaprijed.
 2. Dostava je o trošku naručitelja.
 3. Sve ostale informacije mogu se dobiti putem navedenog e-maila.

Ostala prava

Verzija u izdanju jednog jedinog originalnog primjerka, namjenjenog ponudi putem javnog natjecanja, za razliku verzije knjige u kategoriji prototip, raspolaže sa ostalim pravima, uključujući pravo na masovnu distribuciju.