UVJETI NATJECANJA ZA STJECANJE PRAVA KNJIGE

 

 1. Predmet natječaja je knjiga:

 

 • Naslov:

HRVATSKI PRIJATELJ BROJ 1

 1. Podnaslovi:

TAJNA MISIJA:

 • Kraljevina Jugoslavija
 • Sven Olof Joachim Palme

 

 1. Vrsta:
 • Literarnodokumentarno djelo:
  • SLOŽENI DOKUMENT BROJ 1

 

 1. Autor:

Vinko Sindičić.

 • Pravo pristupa natječaju imaju:
 • Sve punoljetne osobe bez obzira na rasu, nacionalnost, vjeroispovijest, ili bilo koju drugu orjentacijnu.
 • Sve ne-punoljetne osobe, bez obzira na rasu, nacionalnost, vijeroispovijest ili bilo koju drugu orjentacijnu, sukladno zakonskim standardima respektivnih zemalja, ili alternativno u pratnji zakonskog zastupnika.
 1. Cijena:
 • Početna cijena je 999.999,00 € (slovima: Devetstotina-devеtsto-devedestidevet-tisuća Eura).
 1. Novčani uvjet:
 • Sukladno dogovoru, polaže se novčani iznos u visini od 10% (deset posto) od početne cijene, dakle iznos od 99.999,00 € (slovima: Devedesetidevet-tisuća-devestodevedestidevet Eura) na račun broj:
 • IBAN: IT50 N084 4033 4600 0000 0086 423
 • Titular:             Rodriquens M.S.
 1. Stečena prava:
 • Natjecatelj koji ispuni kvotu početne cijene u visini od 999.999,00 € (slovima: Devetstotina-devsto-devedestidevet-tisuća Eura) ne stječe pravo valsništva nad predmetnom knjigom;
 • Stječe samo sva raspoloživa prava upravljanja knjigom, masovnog distribuiranja radi, u bilo kojem pogledu.
 1. Tantijeme:
 • Ponuđač si pridržava pravo naplate dvadeset posto (20%) prava od sveukupne sume po prodanom primjerku.
 1. Alternativni pristup:
 • Paralelno uz odredbu u članku 3. dozvoljava se osnivanje zajedničkog fonda. Uplaćena suma mora dostići desetpostotnu visinu početne cjene nadmetanja. Visina pojedinačno uplaćene sume ne smije biti ispod prodajne cijene knjige u masovnoj distribuciji u visini od 39,90 € (slovima: tridesetidevet/90 Eura).
 • U tom slučaju (ukoliko se do tada ne bi prodalo pravo na knjigu), obustavila bi se daljnja prodaja putem javnog natjecanja i išlo bi se u masovnu nakladu.
 • Imatelji prava zajedničkog fonda nakon naklade knjige imati će pravo na povrat uplaćenih suma uz obvezu preuzimanja урачунаванја,j. kupnje jednog primjerka knjige po горе navedenoj продајној cijeni.
 1. Pravo prvenstva stečenog prava:
 • Pravo prvenstva ima pojedinačni kupac.
 • Sljedi zajednički fond.
 1. Trajanje natječaja:
 • Natječaj je otvoren s početkom od 05. rujna 2020. godine u 0:00 sati, CEST (Central European Summer Time), UTC/GMT +02:00.
 • Natječaj je zatvoren završno s 05. listopada 2020. godine u 24:00 sati, CEST (Central European Summer Time), UTC/GMT +02:00.