УВЕТИ ТАКМИЧЕЊА ЗА СТЕЦАЊЕ ПРАВА КЊИГЕ

 

 1. Предмет такмичења је књига:

 

а.         Наслов:

ХРВАТСКИ ПРИЈАТЕЛЈ БРОЈ 1

б.         Поднаслови:

ТАЈНА МИСИЈА:

 • Краљевина Југославија
 • Свен Олоф Јоацхим Палме

 

ц.         Врста:

 • Литерарно-документарно дело:
  • СЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТ БРОЈ 1

 

д.         Аутор:

Vinko Sindičić.

 1. Право приступа такмичењу имаду:

а.   Сва пунолетна лица без обзира на расу, националност, вероисповест, или било које друго определење.

б.   Сва не-пунолетна лица, без обзира на расу, националност, вероисповест, или било које друго определенје, сукладно законским одредбама респективних земаља, или у пратњи законског заступника.

 1. Цена:
 1. Почетна цена износи 999,00 € (словима: Деветстотина-девесто-деведестидевет-хилјада Eуra).
 1. Новчани увет:
 • Сукладно договору полаже се новчани износ у висини од 10% (десет посто) од почетне цене, дакле износ од 99.999,00 € (словима: Деведесетидевет-тисућа-деветстодеведесет и девет Еура) на рачун број:
 • ИБАН: IT50 N084 4033 4600 0000 0086 423
 • Титулар:             Rodriquens M.S.

 

 1. Стечена права:

а.   Такмичар који испуни квоту почетне цене у висини од 999.999,00 €, (словима: Деветстотина-деветсто-деведесет-и-девет-хилјада Еура) не стече право власништва на предметну кнјигу.

б.   Стече само сва расоложива права управлјања књигом, масовног дистрибуирања ради, у било којем погледу.

 1. Тантијеме:
 • Понудиоц си придржава право наплате двадесет посто (20%) права од свеукупне суме по проданом примерку.
 1. Alternativni pristup:

а.    Паралелно уз одредбу у чланку 3. дозволјава се оснивање заједничког фонда. Уплаћена сума мора достићи десетпостотну висину почетне цене такмиченја. Појединачна висина уплаћене суме не смије бити испод продајне цене кнјиге у масовној дистрибуцији у висини од 39,90€ (словима: тридесетидевет/90 Еура).

б.    У том случају (уколико се до тада не би продало право на кнјигу), обуставила би се далња продаја путем јавног такмичења и ишло би се у масовну накладу.

ц.    Имаоци права заједничког фонда након накладе кнјиге имати ће право на поврат уплаћених сума уз обвезу преузиманја урачунаванја, т.ј. купнје једног примерка кнјиге по горе насведеној продајној цени.

 1. Право првенства стеченог права:

а.     Право првенства има појединачни купац.

б.    Слједи заједнички фонд.

 1. Трајање такмичења:

а.     Такмичење је отворено с почетком од 05. септембра 2020. године у 0:00 часа, ЦЕСТ (Централ Еуропеан Суммер Тиме), УТЦ/ГМТ  +02:00.

б.  Такмичење је затворено с почетком од 05. октобра 2020. године у 24:00 часа, ЦЕСТ (Централ Еуропеан Суммер Тиме), УТЦ/ГМТ  +02:00.